top of page

אודותינו

המשימה שלנו 

"גלבוע אוהבת חיות" הוקמה בשנת 2006 לטובת הכלבים בעמקי הצפון והסביבה. בישראל קיים מספר גבוה של כלבים משוטטים עקב מחסור בתכניות עיקור וסירוס. שמנו לעצמנו למטרה להפחית את מספר הכלבים המשוטטים ולהעניק להם עזרה רפואית.

אנו פועלים לחילוץ כלבים נטושים במצוקה, לשקם אותם ולמצוא להם בתים. אנו מסרסים/מעקרים כל כלב שמגיע אלינו ובמקרים רבים מעניקים להם טיפולים רפואיים מצילי חיים.

מאז הקמת העמותה הצלנו אלפי כלבים, עיקרנו וסירסנו אותם, והצלחנו למצוא להם בתים טובים וחמים.

אנו ארגון ראשון מסוגו בצפון הארץ, שנוסד בהתנדבות. כל הכספים הדרושים לתפעול הארגון שלנו -- אחזקת הכלבייה והטיפול השוטף בבעלי החיים הרבים בחסות העמותה -- מקורם בתרומות נדיבות של אנשים פרטיים.

אנחנו צריכים את עזרתך.

תרמו עכשיו

על הארגון שלנו

אנו עמותה רשומה בישראל, בשם הרשמי "גלבוע אוהבת חיות", משנת 2006. מספר הרישום שלנו הוא 580463313. יש לנו אישור תקף לניהול תקין ולניכוי מס, כנדרש בחוק הישראלי. ניתן לגשת לדוחות הכספיים שלנו בפנייה לרשות המתאימה במשרד המשפטים ( ראו פרטים כאן ).

העובדים השכירים היחידים בארגון שלנו הם כלבנים מקצועיים המטפלים בכלבים בכלבייה שלנו על בסיס יומי. הם מאכילים אותם, מספקים תרופות, נותנים להם לצאת לחצרות, וצופים בהתנהגותם כדי לציין כל מחלה או בעיה אפשרית. שאר העבודה - ניהול, כספים, תקשורת, חילוץ, חינוך, הובלה, תחזוקה ושיפוץ הכלבייה, טיולי כלבים, ועוד ועוד - הכל נעשה על ידי המתנדבים המסורים שלנו.

bottom of page